นิติน คัดการี กล่าวว่า ท่าเรือปาราทีปจะเป็นท่าเรือหมายเลข 1 ในวันข้างหน้า

รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งทางถนนและทางหลวง นายนิติน คัดการี กล่าวว่า ท่าเรือปาราทีปจะเป็นท่าเรือหมายเลข 1 ในวันข้างหน้า
ในขณะเปิดโรงงานผลิตพลาสติก ของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทน้ำมันอินเดีย ณ ปาราทีป รับโอดิษา นายคัดการี กล่าวว่า ประทรวงของเขาจะลงทุน 250,000 ล้านรูปีในโครงการต่างๆ ในรัฐโอดิษา
ในขณะคาดหวังจากรัฐบาลของรัฐ นายคัดการี กล่าวว่า งานสำหรับโครงการเหล่านี้จะเริ่มในเร็วๆนี้ และคนจีงานทำ 5 หมื่นคน