กระทรวงสิ่งทออินเดียจะจัดงานผ้าไหมครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีวันนี้

กระทรวงสิ่งทออินเดียร่วมกับสำนักงาคณะกรรมการไหมส่วกลางจะจัดงานผ้าไหมครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีวันนี้  นางสุษมา สวราช รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นแขกผู้มีเกียรติ และงานจะเป็นประธานโดยรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งทอ นางสัมฤติ อิรานี  งานดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมไหมในอินเดีย ในระยะกว่าสี่ปีที่ป่านมา

งานดังกล่าวนี้จะเจาะลึกการแจกจ่ายเครื่องจักรกรอไหมให้สตรีกรอไหมจากพื้นที่ชนเผ่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเลิกใช้วิธีกรอไหมบนขา  เครื่องจักรนี้จะปรับปรุงคุณภาพและการผลิตด้ายไหม และลดงานที่ต้องใช้แรงงานของสตรี