การประท้วงที่ไม่มีเหตุผลของจีน

ตามที่ทำนายไว้เลยทีเดียว จีนประท้วงการลงพื้นที่รัฐอรุณาจัลประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี ซึ่งอยู่ในรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปืดโครงการสร้างอุโมง ณ เส ลา ซึ่งเชื่อมต่ออำเภอตะวังกับส่วนที่เหลือของรัฐนี้  กระแสตอบรับจากจีนไม่ใช่ของใหม่และเป็นเรื่องปกติตามแบบ

การประท้วงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเกือนทุกๆปี ตั้งแต่รัฐอรุณาจัลประเทศไดรับสถานะภาพเป็นรัฐโดยสมบูรณ์ เมื่อทศวรรษก่อน นายโมดี ได้ลงพื้นที่รัฐอรุณาจัลประเทศเพื่อเปิดสถานีรถไฟ และวางศิลาฤกษ์โครวการไฟฟ้า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558  รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แสดง “ความมาพอใจอย่างแรงและการคัดค้านอย่างหนักแน่น” ต่อการลงพื้นที่ดังกล่าว เอกอัครราชทูตอินเดียประจำจีนถูกเรียกตัวเข้ามาพบเพื่อยื่นประท้วง องค์ดาไลลามาเยือนรัฐอรุณาจัลประเทศอีก ในปี 2560 ส่งผลให้จีนประท้วงอีก นอกจากนั้น ในปี 2561นายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี ลงพื้นที่รัฐอรุณาจัลประเทศอีกและเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากจีน   รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในตอนนั้น นายประณาบ มุเขอร์จี ลงพื้นที่รัฐอรุณาจัลประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2551 และแถลงว่า ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งสองคนจากรัฐนี้เป็นตัวแทนในรัฐสภาอินเดีย พร้อมด้วยระบบประชาธิปไตยที่สุกสกาวในรัฐนี้ ด้วยเหตุดังนี้ ปัญหาการแยกรัฐอรุณาจัล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐ จึงไม่ปรากฏ จีนแสดงความผิดหวังอีกเช่นเคย

ในเดือนตุลาคม 2559 เอกอัครราชทูตสหรัฐฯในตอนนั้น ริชาร์ดก เวอรมา เยือนรัฐนี้ ตามคำเชิญของมุขมนตรีของรัฐ   ย้อนหลังไปปี 2504 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ทำให้เข้าใจง่ายว่า แนวแม็กโมฮอน เป็นแนวชายแดนระหว่างอินเดียและจีน แต่จีนไม่เห็ด้วย นอกจากนั้น ยังประท้วงการออกความคิดเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทาโระ อาโซะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของรัฐอรุณาจัลประเทศ

ในเมื่อจีนทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับรัฐอรุณาจัลประเทศ ก็หันมาเล่นแง่มุมกับผู้มาเยือนจากรัฐนี้ โดยไม่ยอมออกวีซาให้เจ้าหน้าที่จากรัฐนี้ ไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม ส่งผลให้อตีดมุขมนตรีพร้อมด้ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการจากรัฐนี้ไม่สามารถเยือนจีน

แต่สำหรับคนธรรมดาในรัฐอรุณาจัลประเทศ จีนเริ่มออกวีซาแบบเย็บติดให้  อินเดียออกคำแนะนำการเดินทางในทันที เดือนพฤศจิกายน 2552 เตือนให้ระวังว่า พลเมืองอินเดียที่ถือหนังสือเดินทางพร้อมด้วยวีซาจีนแบบเย็บติด ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เดินทางออกนอกประเทศ

วีซาแบบเย็บติดที่จีนออกให้คนธรรมดาในรัฐอรุณาจัลประเทศนั้นสร้างความยุ่งยากและความผิดหวังมาก  ในปี 2554 ทีมคาราเตถูกกักตัว ที่สนามบินเดลี ในระหว่างการเดินทางไปจีน พร้อมด้วยวีซาแบบเย็บติด ในทำนองเดียวกัน ในปี 2555 ทีมยกน้ำหนัก ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง เพราะถึอวีซาแบบเย็บติด

ในระหว่างการรณรงต์หาเสียงการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2557 นายโมดี ซึ่งอยู่ระหว่างการเยิ่ยมเยือน ปัสสีฆาฎ ในรัฐอรุณาจัลประเทศ ได้ วิพากษ์วิจารณ์พวกที่นิยมการแผ่ขยายอำนาจของจีนอย่างรุนแรงโดยทางอ้อมในเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและสันติภาพระดับภูมิภาค   ภายหลังเข้ามามีอำนาจในปี 2557 โมดี ได้ประกาศนโยบายเชิงรุกต่อจีน โดยครั้งแรกพยายามได้มาซึ่งการต่างตอบแทนสำหรับข้อผูกพันของอินเดียต่อ นโยบาย “จีนเดียว” ในเมื่อจีนวางเฉย อินเดียได้เริ่มเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรัฐนี้ และในบริเวณแนวชายแดน เช่น การก่อสร้างถนนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสนามบิน และฐานทัพอากาศสามแห่งในรัฐนี้และที่อื่นอีก

เมื่อพิจารณาที่การปรับปรุงกการส่งกำลังบำรุงทางทหารของจีนในพื้นที่ นยิงคี ทิเบต ตรงข้ามรัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐบาลกลุ่มพันธมิตร เอนดีเอ นำโดยพรรคบีเจพี ยืนยันเสมอว่าต้องการการแก้ไขปัญหาชายแดนกับจีนโดยสันติวิธี

ซึ่งทั้งนี้เป็นที่กระจ่างชัดว่า ทั้งๆ ที่การประชุมสุดยอดหวูฮาน ระหว่างโมดีและประธานาธิบดี สี จิ่นเผิ่ง เดือนเมษายน 2561 ปักกิ่งก็ไม่วายที่จะคุ้ยเขี่ยปัญหารัฐอรุณาจัลประเทศ อินเดียจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องอธิปไตยของตน การเสริมกำลังทหารของจีน ในอักสัยจีนพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาท ระว่างทั้งสองประเทศกำลังต่อเนื่อง  ผู้นำจีนจะต้องเคารพข้อผูกพันต่อชายแดนที่สันติและสงบเรียบร้อย

.