ผู้เลือมใสศรัทธาประมาณ 200 ล้านคนอาบน้ำล้างบาป ณ งานกุมภ์ เมลา

เทศกาลวสันต์ ปัญจมี เฉลิมฉลอง วันอาทิตย์ เพื่อทำพิธีบูชาสรัวสดี ในวันปัญจมี แห่งศุกลา ปักษ์ ในเดือนมาฆะ
เนื่องในโอกาสนี้ ผู้เลือมใสศรัทธาประมาณ 200 ล้านคนอาบน้ำล้างบาป ระหว่างวันที่สามและสุดท้ายแห่งชาฮี สนาน ณ งานกุมภ์ เมลา ในเมือง ปรายัคราช
ประธานาธิบดีราม นาถโกวินท์ และนายกฯนเรนทร์ โมดีแสดงความยินดีกับประชาชนเนื่องในเทศกาลวสันต์ ปัญจมี