ภาษาฮินดี รวมเข้าไว้ในภาษาที่ใช้ในศาล ทางการภาษาที่สาม ในอาบูดาบี

อาบูดาบี ตัดสินใจที่จะรวมภาษฮินดีเข้าไว้ในภาษาทางการภาษาที่สามที่ใช้ในศาล พร้อมกับภาษาอาราบิก และอังกฤษ เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งของคามพยามที่จะปรับการเข้าถึงความยุติธรรม

กรมตุลาการอาบูดาบี กล่าวว่า ได้ต่อยอดการรับเอารูปแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ของถ้อยแถลงข้ออ้างที่ยื่นต่อศาลโดยการรวมภาษาฮินดีเข้าไว้

ผสขร. รางานจากเอเชียตะวันตกว่า คนอินเดียประมาณ 3.3 ล้านคนอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใช้แรงงาน

การดังกล่าวนี้จะช่วยคนพูดภาษาฮินดีเรียนขั้นตอนทางกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของตน โดยปราศจากอุปสรรคทางภาษา