รัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ นายธรรเมนทร์ ประธาน เปิดงาน PETROTECH 2019  ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การค้า อินเดีย เอกซโป เกรดเตอร์ นอยดา

การประชุมน้ำมันและก๊าซ ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13- PETROTECH 2019  จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า อินเดีย เอกซโป เกรดเตอร์ นอยดา วันอาทิตย์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจากประเทศหุ้นส่วน 95 ประเทศ คาดว่าจะเข้าร่วมในการประชุม 3 วัน

ใขณะต้อนรับผู้แทน ณ งานดังกล่าว รัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ นายธรรเมนทร์ ประธาน กล่าวว่าอินเดีย เป็นผู้บริโภคน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดอันดับที่สาม และรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อจัดหาพลังงานให้ทุกคนถ้วนหน้า เขากล่าวว่า หัวข้อสำคัญของการประชุม คือ การสอดประสานเพื่อการเข้าถึงพลลังงานแบบยั่งยืนเพื่อทุกคนถ้วนหน้า