หัวหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ เตือนอังกฤษเรื่องสิ่งท้าทายเบรคซิต

หัวหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ Christine Lagarde เตือนว่าการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ หมายถึงว่า เศรษฐกิจของประเทศจะไม่ดีเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในขณะปราศรัย ณ การประชุมสุดยอดฝ่ายปกครอง ในเมืองดูไบ วันอาทิตย์นางคริสตินฯ วิพากษ์วิจารณ์ออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ  อังกฤษคาดว่าจะออกจากสหภาพยุโรป วันที่ 29 มีนาคม