รองประธานาธิบดี เอ็ม เวงเกียห์ นัยดู ออกเดินทางไปเยือน ปารากวัยและคอสตาริคา 8 วัน

เมื่อวานนี้ รองประธานาธิบดี เอ็ม เวงเกียห์ นัยดู ออกเดินทางไปเยือน ปารากวัยและคอสตาริคา 8 วัน โดยมีวัตถุปรัสงค์เพื่อที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ทวิภาคีกับทั้งสองประเทศลาติน อเมริกา

นายนัยดูจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีปารากวัย นายอับโด เบนติเนซ และจะมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาคมธุรกิจในปารากวัย

หลังจากนั้น ท่านจะเดินทางไปเยือนคอสตาริคา  รองประธานาธิบดีจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีคอสตาริคา  นายคาร์ลอส คิวซาดา ตลอดทั้จะเข้าร่วมในการเจรจาระดับคณะผู้แทนกับท่าน