กองทัพอากาศอินเดียลำเลียงผู้โดยสารที่ติดค้างจำนวน 514 คนในรัฐชัมมู-กัศมีร์

กองทัพอากาศอินเดีย  ลำเลียงผู้โดยสารที่ติดค้างจำนวน 514 คน จากพิ้นที่ต่างๆ ในรัฐชัมมู-กัศมีร์ เนื่องการปิดถนนสาย ศรีนคร-การ์คิล-เลห์ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสภาพอากาศเลว