โครงการการพัฒนาสหประชาชาติแต่งตั้งปัทมา ลักษมี เป็นทูตสันถวไมตรี

ดาราโทรทัศน์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารคนอเมริกันเชื้อสายอินเดีย นางสาวปัทมา ลักษมี ได้รับการแต่งตั้งโดยโครงการการพัฒนาสหประชาชาติ  คนใหม่ ซึ่งจะสนับสนุนองค์การนี้เพื่อต่อต้านความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติต่อทั่วโลก

อาชิม สไตเนอร์ ผู้บริหารโครงการการพัฒนาสหประชาชาติ ได้ประกาศการแต่งตั้ง ก่อนวันสตรีสากล วันพฤหัศบดี