เนปาลแสดงความชื่นชมอินเดียสำหรับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังแผ่นดินไหว

เนปาลแสดงความชื่นชมรัฐบาลอินเดียสำหรับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังแผ่นดินไหวในประเทศ

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลโครงการร่วม อินเดีย-เนปาล เพื่อทบทวนความคืบหน้าของโครงการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังแผ่นดินไหว เช่นโครงการเคหะ การศึกษา การสาธารณสุข และมรดกทางวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นที่กรุงกาฎมัณฑู วันจันทร์

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า โดยอาศัยความพยายามร่วมกัน ความคืบหน้าอย่างมากมายได้บรรลุถึงในภาคการเคหะ  นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข และมรดกทางวัฒนธรรม ยังได้จัดขึ้นด้วยเช่นกัน