กองกำลังปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯจัดการฝึกซ้อมกับกองกำลังรักษาความมั่งคงของชาติ ในเมืองไฮเดอราบาด

กองกำลังปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯที่ประจำการอยู่ในญี่ปุ่นจัดการฝึกซ้อมร่วมกับกองกำลังรักษาความมั่งคงของชาติ ในเมืองไฮเดอราบาด ซึ่งมุ่งหมายที่จะต่อยอดสมรรถภาพของกองทัพของทั้งสองประเทศ
การฝึกซ้อมร่วม-ไฮเดอราบาด จะช่วยในการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน และความเป็นคู่หูกันระหว่างทั้งสองกองทัพ และมุ่งหมายที่จะต่อยอดสมรรถภาพของกองทัพอินเดียและสหรัฐฯ
การฝึกซ้อมเจาะลึกการปฏิบัติการป้องกันร่วมกัน ดังนั้นทั้งสองประเทศจะสามารถใช้กำลังรบอย่างมีประสิทธิภาพในกรณ๊เกิดวิกฤตซึ่งอาจเป็นอันตราต่อสุขภาพและ คปภ. ของสาธารณชน