วันนี้เป็นวันไตโลก

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมเป็นวันไตโลก เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของไตและรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไต ธีมของปีนี้คือ สุขภาพไตที่ดีของทุกๆคนในทุกๆที่” การรณรงค์นี้ได้เรียกร้องให้มีการคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการป้องกันและรักษาโรคไตในระยะแรก ได้มีการจัดงานทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับไต รวมทั้งเน้นย้ำว่าโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง

อาร์เค ยาดาพ ศาสตราจารย์แผนกโรคไต โรงพยาบาล AIIMS ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว AIR ว่าประชาชนควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและหลีกเลี่ยงยาแก้ปวดเพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับไต