อัตราเงินเฟ้อตามราคาขายส่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.93 ในเดือนกุมภาพันธ์

จากข้อมูลของรัฐบาลที่มีการเปิดเผยในวันนี้ระบุอัตราเงินเฟ้อของสินค้าหลักๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งจำเป็นในครัวเช่น มันฝรั่ง หัวหอม ผลไม้และนมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.84 ต่อเดือนเมื่อเทียบกับ 3.54 ในเดือนมกราคม

อัตราเงินเฟ้อสำหรับกลุ่ม เชื้อเพลิงและพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.85

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของ WPI อยู่ที่ร้อยละ 2.76 ในเดือนมกราคม  เมื่อเทียบกับร้อยละ 2.74 ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว