น้ำท่วมในอิหร่านส่งผลใหมีผู้เสียชีวิต 19 คน

น้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วอิหร่านส่งผลใหมีผู้เสียชีวิต 19 คน บาดเจ็บอีกมากกว่า 90 คน ถนนถูกกีดขวาง และก่อให้เกิดดินถล่ม

บริการฉุกเฉิน กล่าวว เมื่อวันจันทร์ว่า ตน 17 คนเสียชีวิติ 94 คนบาดเจ็บ ในเมือง ชีราซ ภาคใต้ อีก 1 คนในจังหวัด เกร์มันชาห์ ภาคตะวันตก และอีกคนในพื้นที่ โลเรสถาน ในภาคตะวันตก  ภัยน้ำท่วมแพร่หลายเช่นดังกล่าวหม่เคยมีมาก่อนในอิหร่านที่แห้งแล้ง