พรรคการเมืองที่ต่อต้านทหารในไทยกล่าวว่ามี สส. พอที่จะจัดตั้งรัฐบาล

 

ที่ไทย พรรคการเมือง 7 พรรค นำโดยพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีสส. พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่

การประกาศมีออกมาท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผิกกฎระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน วันอาทิตย์ ผลการเลือกตั้งทางการจะประกาศ เดือนพฤษภาคม

ผู้นำพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลขุดที่แล้ว และผู้นำพรรคการเมืองอีก 5 พรรค เชื่อว่ามีที่นั่งมากกว่า 250 ที่ในภสาที่มีที่นั่ง 500 ที่