อิรัก-บุคคล 2 คนซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการจมของเรือข้ามฝากที่ร้ายแรงถึงชีวิตในแม่น้ำไทกริส ถูกจับ

กลุ่มเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จัดตั้งเพื่อบริหารจังหวัดไนเนเวห์ ภาคเหนือของอิรักเผยว่า บุคคล 2 คนซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการจมของเรือข้ามฝากที่ร้ายแรงถึงชีวิตในแม่น้ำไทกริส ถูกจับ

นายโอเบด อิบราฮิม อาลี และลูกชายของเขานายไรยัน โอเบด อิบราฮิม เจ้าของเกาะนักท่องเที่ยวซึ่งเรือข้ามฝากมุ่งหน้าไป ถูกจับในเอร์บิลล์ เมืองหลวงของเขตกึ่งปกครองตนเองแห่งเคิร์ดิสถาน