ศาลญี่ปุ่นต่อยอดการคุมขัง Ghosn  จนกระทั่งวันที่ 14 เมษยน

อดีตหัวหน้าบริษัทนิสสัน คาร์ลอส โคสัน จะยังคงอยู่ในการคุมขังจนกระทั่งวันที่ 14 เมษยน อย่างน้อย  ศาลญี่ปุ่นวินิจฉัย วันศุกร์ ในขณะที่อัยการของรัฐสอบากคำเขาในเรื่องข้อกล่าววหาระลอกใหม่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางการเงิน

ศาลแขวงโตเกียว ออกแถลงการณ์ว่า ได้ยอมรับการร้องขอจากอัยการให้คุมขังโชกุนรถยนต์วัย 65 ปี เป็นเวลาอีก 10 วัน แต่ส่ามารถยืดขยายออกไปอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนข้อกล่าววหาระลอกใหม่ว่าโคสันโอนเงินประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในกองทุนนิสสัน ระหว่างปลายปี 2015 และ กลางปี 2018 ให้กับตัวแทรจำหน่ายในโอมาน.