สภาพคลื่นความร้อนกำลังแพร่หลายต่อเนื่องในส่วนต่างๆของอินเดีย ในระหว่าง 24 ชั่วโมงข้างหน้า

สภาพคลื่นความร้อนกำลังแพร่หลายต่อเนื่องในส่วนต่างๆของอินเดีย รวมถึงรัฐราชสถาน รัฐมัธยมประเทศ และพื้นที่ย่อมๆ ในรัฐหริยาณา รัฐคุชราต และพื้นที่วิทรรภา ในระหว่าง 24 ชั่วโมงข้างหน้า

กรมอุตุฯ แฉว่า ส่วนต่างๆของภาคตะวันตกเฉียงเหนือ อินเดีย รวมทั้ง รัฐราชสถาน ปัญจาบ หริยาณา เมืองจันทิครห์และเดลี คาดว่าจะประสพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝุ่น และลมแรง ระหว่างตอนเย็น วันนี้