การถอนตัวของผู้สมัครสิ้นสุดลงวันนี้

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของถอนตัวของผู้สมัครในระยะที่สามของการเลือกตั้งทั่วไป  การออกเสียงลงคะแนนจะจัดขึ้นในเขต 115 เขตที่กระจายอยู่ในรัฐและสหอาณาเขตกว่า 14 แห่ง วันที่ 23 เมษายน

เขต 115 เขตอยู่ในรัฐคุชราต รัฐโกอา รัฐเกราลา เกาะดัดรา-นครหเวลลี และเกาะดามัน-ดิว  นอกจากนี้ การเลือกตั้งในระยะนี้ จะจัดขึ้นในตีละเขต 14 เขตในรัฐมหาราษฎร์ ลัฐกรรณาฎกา 10 เขตในรัฐอุตตระประเทศ 6 เขตในรับโอดิษา  ตีละ 5 เขตในรัฐพิหารและรัฐเบงกอลตะวันตก 4 เขตในรัฐอัสสัม 1 เขตในรัฐชัมมู-กัศมีร์