เรือรบกองทัพเรืออินเดีย 2 ลำจะเข้าร่วมการเฉลิมฉลลองครบรอบ 70 ปีของกองทัพเรือจีน

เรือรบกองทัพเรืออินเดีย 2 ลำจะเข้าร่วมการฉลองครบรอบ 70 ปีของกองทัพเรือจีน ปลายเดือนนี้

เรือรบสองลำจะเยือน คิงดาว ท่าเรือจีน ตั้งแต่ 21-26 เมษายน 62 เพื่อเข้าร่วมการตรวจพลกองทัพเรือนานาชาติ เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีของกองทัพเรือจีน