อินเดียและศรีลังกาเห็นพ้องกันที่จะต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ

อินเดียและศรีลังกาเห็นพ้องกันที่จะต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ เช่น ความมั่นคงระดับภูมิภาค การควบคุมการลักลอบค้ายาเสพติดและค้ามนุษย์ ประเด็นดังกล่าวข้างต้นถูกหยิบยกชึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยความคิดเห็น เมื่อปลัดกระทรวงกลาโหม นายสันชัย มิตร เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีศรีลังกา นายไมตรีปาล สิริเสนา ในโคลัมโบ ระหว่างการการเยือนท่างการของเขา

ประธานาธิบดี สิริเสนา ขอบคุณรัฐบาลอินเดียสำหรับความร่วมมือที่ยื่ให้ศรีลังกาในเรื่องความมั่นคง และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงศรีลังกา