คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไป ในพื้นที่บัสตาร์จะจัดขึ้นตามหมายกำหนด

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไป ในพื้นที่บัสตาร์ รัฐฉัตตีสครห์ ตรงที่กลุ่มคอมมิวนิสต์นิยมเหมาโจมตีตอนเย็นวันอังคารนั้น จะจัดขึ้นตามหมายกำหนด

เจ้าห้านที่ฝ่ายเลือกตั้งปรำรัฐ ได้มีการประชุมผ่านการประชุมทางจอวีดีโอกับนายอำเภอและตำรวจของอำเภอที่ได้รับผลกระทบ  และกำชับให้ใช้ความระมัดระวังสุดยอดในสองสามวันข้างหน้า

สมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคบีเจพี นายภิม มันดาวี และเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง 4 คนเสียชีวิตเนื่องจากการโจมตีของกบฎคอมมิวนิสต์ นิยมลัทธิเหมาในระหว่างการเดินทางกลับจากการหาเสียง