ตลาดหุ้นเซนเซ็กส์บวก 239 จุด นิฟตี้ ปิด 11,672 จุด

ก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไป ตลาดหุ้นเซนเซ็กส์ ณ ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ บวก 239 จุด หรือ 0.6 เปอร์เซนต์  ปืด 38,939 จุด

ตลาดหุ้นนิฟตี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ 67 จุด หรือ 0.6 เปอร์เซนต์  ปืด 11,672 จุด