อินเดียต่อยอดความร่วมมือด้านการป้องกันกับศรีลังกา

นายวิชัย มิตร ปลัดกระทรวงกลาโหมอินเดียเยือนศรีลังการทางการ 2 วัน ในระหว่างการเยือน เขาได้เข้าพบประธานาธิบดีศรีลังกา นายไมตรีปาล สิริเสนา ปลัดกระทรวงกลาโหมศรีลังกา นายเหมสิริ เฟอร์นันโด และเสนาธิการกองทัพ พลเรือเอกรวินทร์ วิชัยคุณณารัตนะ   ทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันที่จะต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือในการรองรับปัญหาความมั่นคงนอกระบบ เช่น การลักลอบค้ามุนษย์ และยาเสพติด การสร้างสมรรถภาพและการฝึกอบรมทหารศรีลังกาเป็นขอบข่ายหลักของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ  ในกรณีนี้ ทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันที่จะเพิ่มจำนวนทหารที่จะดีรับการฝึกอบรมจากศรีลังกา

ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการเยือน คณะผู้แทนอินเดียเข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับการป้องกัน อินเดีย-ศรีลังกา ครั้งที่ 6  การสนทนานี้ได้กลายเป็นเวทีทบทวนปัญหาด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันระหว่างทั้งสองประเทศ อินเดียมีความสนใจในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายเพื่อนบ้านอันดับแรก” และสภาพแวดล้อมทางการเมืองและความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงในศรีลังกา เปิดโอกาสสำหรับกาต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศ

ถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านจากบางทิศทาง  ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันระหว่างทั้งสองประเทศ   ยืนยงมาเป็เวลานาน การซ้อมรบทหารือไตรภาคี อินเดีย ศรีลังการและมอลดีฟส์ ได้จัดขึ้นตั้งแต่ 1992   ทั้งนี้เพื่อที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ทางทหาร อินเดียเป็นเจ้าภาพรับรองคณะผู้แทนศรีลังกา 160 คน ซึ่งเป็นนายทหารและครอบครัว ในเมืองคยา ปีที่แล้ว ปีเดียวกันนี้ อินเดียได้มอบเรือลาดคระเวนนอกชายฝั่งที่ทันสมัยลำที่สองให้ศรีลังกา   เนื่องจากการไม่ทำงานของสมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคนี่เอง ทั้งสองประเทศกำลังใช้ บิมสเทค (โครงการห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ)เป็นเวทีเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ความมั่นคง และได้เข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารของประเทศบิมสเทค กันยายน 2018

ถึงแม้ว่าจะมีกลไกร่วมต่างๆเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการป้องกันและความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศ   แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบรรจบกันมากขึ้นกว่านี้ เมื่อคำนึงถึงตำแห่งทางภูมิศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ของศรีลังกา ประเทศประสงค์ที่จะชูตนเองเป็นศูนย์กลางในมหาสมุทรอินเดีย และเชื่อมต่อกับประเทศที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดียในลักษณาการที่สามารถสนองผลประโยชน์ทางทะเลและความมั่นคง  เนื่องด้วยความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจของศรีลังการวมกันกับความมั่นคง ของมหาสมุทรอินเดีย การสนับสนุนของศรีลังกาต่อระเบียบทางทะเลซึ่งยึดกฎเป็นหลัก เห็นได้ชัดจากกิจกรรมต่างๆ ในการดังกล่าววนี้ การประชุมนานาชาติได้จัดขึ้นที่โคลัมโบ ชื่อเรื่อง “มหาสมุทรอินเดีย-การกำหนดอนาคตของเรา”

การสนทนากัลล์ประจำปีของศรีลังกา ซึ่งเริ่ม 2010 ยังเป็นเวทีร่วมสำหรับศรีลังกา เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆในย่านนี้ รวมถึงอินเดีย เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ทางทะเลของตนในมหาสมุทรอินเดีย  ศรีลังกาสนับสนุนหลักการว่าด้วยมหาสมุทรอินเดีย -เขตสันติภาพ ณ สหประชาชาติ ปี 1971

ความร่วมมือในอาณาเขตทางทะเล ถึงแม้จะยืนยันได้ แต่ยังมีความวิตกกังวลสำหรับอินเดียในเรื่องการเชื่อมต่อภายนอกของศรีลังกาเพื่อวางตนเองเป็นศูนย์กลางในมหาสมุทรอินเดีย   โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับจีน เพื่อพัฒนาท่าเรือศรีลังกา ในขณะเดียวกัน อินเดียจำเป็นที่จะต้องได้ประโยชน์จากหลักการความมั่นคงและการเติโตเพื่อทุกคนถ้วนหน้าในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปรารถนาของศรีลังการเพื่อนบ้าน  เช่น ศรีลังกา