คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกร้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนอย่างพร้อมหน้า

นายสุนิล อโรรา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกร้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนอย่างพร้อมหน้า เพื่อว่ามูลเดิมของประชาธิปไตยจะต่อยอดขึ้น
ในขณะเปิดเผยต่อ วิทยุออลอินเดียเรดิโอ นายอโรรา กล่าวว่า วัสัยัศน์ของ คกก.จะเป็นรูปธรรม หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกถ้วนหนเ โดยเฉพาะอเป็นครั้งแรกแสดงความกระตือรือร้นและศรัทธาในระบบประชาธิปไตย