รัฐบาลคงอัตราดอกเบี้ยกองทุนเลี่ยงชีพทั่วไปที่ 8%

รัฐบาลคงอัตราดอกเบี้ยกองทุนเลี่ยงชีพทั่วไปที่ 8% สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยกองทุนดักล่าวอยู่ที่ 8% ในไตรมาส มกราคม-มีนาคม 2018-19และรัฐบาลคงไว้เหมือนเดิม สำหรับเมษายน-มิถุนายน 2019-20
กรมเศรษฐกิจ ออกประกาศว่า อัตราดอกเบี้ยจะเอื้อประโยชน์ต่อกองทุนเลี้ยงชีพของข้ารัฐการ รัฐบาลส่วนกลาง การรถไฟ และกองทัพ