-การถอนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระยะที่ 4 ของการเลือกตั้งโลกสภาอินเดียสิ้นสุดลงในวันนี้

วันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการถอนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระยะที่สี่ของการเลือกตั้งโลกสภาในอินเดีย

ในวันที่ 29 เมษายน  จะมีการลงคะแนนเสียงของระยะนี้ใน 71 เขตเลือกตั้งใน 9 รัฐทั่วประเทศ

โดยจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้แทน 17 คน ในรัฐมหาราษฏระ 13 คนในอุตตรประเทศและรัฐราชสถาน  8 คนในรัฐเบงกอลตะวันตก  6 คนในรัฐโอริสสาและรัฐมัธยประเทศ 5 คนในรัฐพิหารและ 3 คนในรัฐฌาร์ขันท์