อุณหภูมิในพื้นที่โบลังคีร์ รัฐโอดิษา วัดได้สูงสุดที่ 44.2 องศาเซลเซียส ในตอนกลางวัน

อุณหภูมิในพื้นที่โบลังคีร์ รัฐโอดิษา วัดได้สูงสุดที่ 44.2 องศาเซลเซียส ในตอนกลางวัน

อุณหภูมิสูงเกิน 42 องศาในพื้นที่หลายแห่ง และเกิน 40 องศาในพื้นที่ 9 แห่งในรัฐ

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า คลื่นความร้อนจะรุนแรงขึ้นในสองสามวันข้างหน้า