สุษมา สวราช เผยว่า การจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจในอินเดียดีขึ้นภายใต้รัฐบาลโมดี

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ นางสุษมา สวราช เผยว่า การจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจในอินเดียดีขึ้นภายใต้รัฐบาลโมดี โดยขยับจากตำแหน่ง ๑๔๒ เป็นที่ ๗๗

สุษมา ปฏิสัมพันธ์กับคนอินเดียที่อาศัยอยู่ทั่วโลก ผ่านโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ สุษมา ยังกล่าวว่า เศรษฐกิจอินเดียก่อนนี้เติบโตที่ร้อยละ ๕ แต่ปัจจุบันเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ ๖ ในโลก