การรณรงค์หาเสียงในระยะที่สองของการเลือกตั้งทั่วไปกำลังถึงพริกถึงขิง

การรณรงค์หาเสียงในระยะที่สองของการเลือกตั้งทั่วไปกำลังถึงพริกถึงขิง เนื่องด้วยเหลือเพียงสองวันเท่านั้นที่การรณรงค์หาเสียงจะสิ้นสุดลง การออกเสียงลงคะแนนจะจัดขึ้นในเขต เก้าสิบเจ็ด เขตซึ่งกระจายอยู่ในกว่า 12  รัฐและสหอาณาเขต วันพฤหัศบดี   ผู้พรรคการเมืองระดับยอดกำลังตระเวนหาเสียงหามรุ่งหามค่ำเพื่อโน้มน้าวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง