นักลงทุนจากต่างประเทศอัดฉีดเงินเข้าตลาดทุนอินเดียที่ 11096 โกฏิรูปี เดือนเมษายน

นักลงทุนจากต่างประเทศอัดฉีดเงินสุทธิเข้าตลาดทุนอินเดียที่ 11096 โกฏิรูปี เดือนเมษายน ทั้งนี้เนื่องจากการขับเคลื่อนโดยปัจจัยทั่วโลดและภายในประเทศ

นักลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จากต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ โดยการอัดฉีดเงินที่ 11,182  โกฏิรูปี เดือนกุมภาพันธ์ และ 45,981 โกฏิรูปี เดือนมีนาคม

ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า การดังกล่าวข้างต้นนี้มีผลในเชิงก่อ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนื่องด้วยความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพหลังการเลือกตั้งทั่วไป