ปากีสถานปล่อยลูกเรือประมงอินเดียอีกหนึ่งร้อยคนเนื่องจากเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นมิตรไมตรี

ปากีสถานปล่อยลูกเรือประมงอินเดียอีกหนึ่งร้อยคนเนื่องจากเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นมิตรไมตรี เมื่อวันเสาร์ ดังที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดที่สองของนักโทษอินเดียสามร้อยคนที่ปากีสถานปฏิญาณที่จะปล่อยในสี่ระยะด้วยกัน  ชุดแรกของลูกเรือประมงอินเดียหนึ่งร้อยคนปล่อย เมื่อวันที่ 7 เดือนนี้