พรรคสังคมประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งทั่วไปในฟินแลนด์

พรรคสังคมประชาธิปไตยฝ่ายซ้ายของฟินแลนด์ชนะการเลือกตั้งทั่วไปแบบยาแดงผ่าแป็ด วานนี้ พรรคสังคมประชาธิปไตยได้ที่นั่ง 40 ที่ ในรัฐสภา 200 ที่นั่งส่วนพรรคฟินส์ได้ที่นั่ง 39 ที่  พรรคผสมแห่งชาติได้ 38 ที่ พร้อมกับพรรคเซนเตอร์ฝ่ายปกครองได้ 31 ที่  ที่นั่งที่เหลือเป็นของพรรคอื่นๆ