รัฐบาลภูฐานจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อการให้สัตยาบันโครงการ บังกลาเทศ ภูฐาน อินเดีย และเนปาล ต่อสภาสูง

รัฐบาลภูฐานจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อการให้สัตยาบันโครงการ บังกลาเทศ ภูฐาน อินเดีย และเนปาล เพื่อการเชื่อมต่อทางถนนและทางรถไฟ ต่อสภาสูง ในขณะบรรยายสรุปต่อสื่อ เนื่องในโอกาสการเยือนบังกลาเทศของนายกฯภูฐาน ดร โลเตย์ เชริ่ง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ ชาฮิดุล ฮัก เปิดเผยต่อ ผสข ว่าโครงการ บังกลาเทศ ภูฐาน อินเดีย และเนปาล เป็นการริเริ่มที่ใหญ่ในภูมิภาคนี้ เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อทางถนนและทางรถไฟในย่านนี้ และแสดงความหวังว่าร่างพระราชบัญญัติจะผ่านโดยรัฐสภาภูฐานในเร็วๆนี้