วันนี้ ศาลฏีกาจะพิจารณาไต่สวนคำอุทธรณ์ท้วงติงการห้ามนำภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวะประวัติของนายรัฐมนตรีโมดีออกฉาย

วันนี้ ศาลฏีกาจะพิจารณาไต่สวนคำอุทธรณ์ท้วงติงการห้ามนำภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวะประวัติของนายรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดีออกฉาย จนกว่าจะแล้วเสร็จการเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวันพุธ  คกก ห้ามนำภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวะประวัติของนายรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดีออกฉาย ในระหว่างที่กำลังมีการออเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป โดยเปิดเผยว่า ภาพยนตร์เช่นดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองหรือบุคคล