สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของโลก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของโลก เพื่อให้อำนาจการเจรจาสนทนาทั่วโลกเรื่องอนาคตของรัฐบาล ธุรกิจ และสังคม การประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์จะจัดขึ้น ที่ศูนย์การค้าโลกดูไบ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 เดือนหน้าสำนักข่าวเอมิเรตส์ รายงานว่าการประชุมสุดยอดสองวันจะมีผู้นำโลกเข้าร่วมเพื่อกำหนดเสาหลัแห่งการปกครอง ธุรกิจ และสังคม ตลอดทั้งการต่อยอดความสุขของโลก