สมาพันธ์ฮ็อกกี้นานาชาติปรับปากีสถาน

สมาพันธ์ฮ็อกกี้นานาชาติปรับสมาพันธ์ฮ็อกกี้ปากีสถาน เป็นเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันยูโร เพราะไม่ปฏิบัติตามสัญญาการแข่งขันโปรลีก  โดยให้เวลาปากีสถานจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน เพื่อชำระเงินค่าปรับ มิฉะนั้นจะต้องจ่ายสองเท่า

สมาพันธ์ฮ็อกกี้ปากีสถานถูกปรับเพราะไม่ส่งทีมไปแข่งโปรลีก  ในอาร์เยนตินา ออสเตรเลีย ละนิงซึแลนด์