การรณรงค์หาเสียงกำลังถึงพริกถึงขิงสำหรับระยะที่สามของการเลือกตั้งทั่วไป ในอินเดีย

การรณรงค์หาเสียงกำลังถึงพริกถึงขิงสำหรับระยะที่สามของการเลือกตั้งทั่วไป ในอินเดีย ด้วยมีเวลาเหลืออยู่เพียงสองวันเท่านั้น

การออกเสียงลงคะแนนจะจัดขึ้นในเขต 116  เขตซึ่งกระจายอยู่ในรัฐกว่า 13รัฐและสองสหอาณาเขต วันที่  23  เดือนนี้ โดยแยกดังนี้  26  เขตทั้งหมดในรัฐคุชราต 20  เขตในรัฐเกราลา แต่ละ 14 ในรัฐมหาราษร์ ปละกรรณากา  10 i เขตในรัฐอุตตระประเทศ 7 เขตในรัฐฉัตตีสครห์ 6 เขตในโอดิษา แต่ละ  5 เขตในรัฐพิหารและเบงกอลตะวันตก 4 เขตในรัฐอัสสัม , 2 เขตในรัฐโกอา แต่ละ หนึ่งเขตในรัฐชัมมูกัศมีร์  รัฐตรึปุระ เกาะดาดรา นครหาเวลี และเกาะดามัน ดิว