ซาอุดิอาราเบียเพิ่มโควต้าหัจเป็นที่สองแสน

ซาอุดีอาราเบียออกคำสั่งทางการให้เพิ่มโควต้าหัจของอินเดียเป็นที่สองแสน จากหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน

กระแสข่าวทางการเผยว่า การตัดสินใจจะรับรองว่าผู้ของเดินทางไปแสวงบุญหัจจากรัฐใหญ่ๆ เช่น อุตตระประเทศ เบงกอลตะวันตก อาธระประเทศ และพิหาร สามารถเดินทางแสวงบุญปีนี้ เพราะโควต้าหัจเพิ่มขึ้น