สุษมา สวราชเรียกร้องให้คนอินเดียออกจากตรีโปลีที่ถูกล้างผลาญโดยสงคราม

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สุษมา สวราช ร้องขอคนอินเดียที่อยู่ในตรีโปลี ลิเบีย ออกจากประเทศที่ถูกล้างผลาญโดยสงคราม ในทันที่ เนื่องจากรัฐบาลอินเดียจะไม่สามารถอพยพพวกเขา

ในทวีต นางสวราช เผยว่า เที่ยวบินยังคงดำเนินการ  มีคนสัญชาติอินเดียมากกว่า  500 คนอยู่ในตรีโปลี และสถานการณ์ ณ ที่นั่น กำลังทรุดลง