อินเดียสร้างวิหาร Chhyoiphel Kundeling ในเนปาล

อินเดียสร้างวิหาร Chhyoiphel Kundeling ในเนปาล

Shyalpa Tenzin Rinpoche เปิดวิหารที่สร้างใหม่ ณ บ้านลิสานคู อำเภอสินธุปาลโจก วันศุกร์

ดร วิชัย กุมาร ผู้ช่วยทูตอินเดียยังได้เข้าร่วมในโอกาสนี้

วิหารนี้สร้างใหม่โดยเงินช่วยเหลือของรัฐบาลอินเดียที่ 18.9  ล้านรูปีเนปาล โครงการนี้ยังรวมทั้งการสร้างสาธารณูโภคเพิ่มอีก เช่น ที่อยู่อาศัย ห้องครัว สุขาภิบาล และบ่อน้ำ

วิหาร Chhyoiphel Kundeling  สร้างปี 1946  พร้อมด้วยการรืเริ่มและตวามช่วยเหลือของชาวบ้านลิสานคู วิหารได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆทางสังคม วัฒนธรรม เช่นการสอนพระพุทธศาสนา การวาดภาพถังกา การแกะสลักไม้ และประติมากรรม เป็นต้น