ที่รัฐอรุณาจัลประเทศ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนนที่81.3%  ในระหว่างการหยั่งเสียงซ้ำ

ที่รัฐอรุณาจัลประเทศ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนนที่81.3%  ในระหว่างการหยั่งเสียงซ้ำ ซึ่งจัดขึ้นวันเสาร์

คูหาลงคะแนนที่มีการหยั่งเสียงซ้ำนั้นไม่สามารถจัดขึ้นวันที่ 11 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงแรก เนื่องจากเหตุผลนานัปการ

การออกเสียงลงคะแนนใหม่จัดขึ้นในคูหาลงคะแนน 6 คูหาในเขตเลือกตั้ง สส ด้านทิศตะวันออกของรัฐ และคูหาลงคะแนน 13 แห่งในเขตเลือกตั้ง สส ด้านทิศตะวันออกของรัฐอรุณาจัลประเทศ