การประกาศการเลือกตั้งทั่วไประยะที่ 7 และระยะสุดท้ายจะออกมาวันนี้

การประกาศการเลือกตั้งทั่วไประยะที่ 7 และระยะสุดท้ายจะออกมาวันนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะจัดขึ้นในเขต 59  เขตซึ่งกระจายอยู่ในรัฐ 7 รัฐและหนึ่งออาณาเขต ในระยะนี้

เขตดังกล่าวอยู่ในรัฐอุตตระประเทศปละปัญจาลรัฐละ 13  เขต          ในรัฐเบงกอลตะวันตกเก้าเขต แต่ละแปดเขตในรัฐพิหารและมัยประแทศ สี่เขตในรัฐหิมาจัลประเทศ สามแขตในรัฐฉรขัณฑ์ ส่วนอีกหนึ่งในเมืองจันทิครห์

การออกเสียงลงคะแนนจะจัดขึ้นวันที่ 19 พฤษภาคม