คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอรายงานโดยละอียดต่อศาลฎีกาในเรื่องหนังชีวะประวัตินายกฯโมดี

 

เมื่อวันจันทร์คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอรายงานโดยละอียดต่อศาลฎีกาในเรื่องหนังชีวะประวัตินายกฯนเรนทร์ โมดี  คณผู้พิพากษานำโดยประธานศาลฎีกา รันชัน คอคอย วินิจฉัยรายงานของ กกต เรื่องหนังชีวะประวัตินายกฯนเรนทร์ โมดี  อละขอให้ กกต มอบสำเนารายงานให้ผู้สร้างหนัง

ศาลฯ เวลานี้กำหนดวันพิจารณาฎีกาของผู้สร้างหนังซึ่งท้วงติงการห้ามหนังเรื่องนำออกฉายในระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป