ประธานาธิบดีเนปาล นางวิทยา เทวี ภัณฑารีออกเดินทางไปเยือนจีน 9   วัน

 

ประธานาธิบดีเนปาล นางวิทยา เทวี ภัณฑารีออกเดินทางไปเยือนจีน 9   วันในระหว่างการเยือน นางวิทยา จะเข้าร่วมการประชุมโครงการส้นทางสายไหมใหม่ครั้งที่สองเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ปักกิ่ง

ประธานาธิบดีเนปาล ยังจะมีการเจรจาระดับคณะผู้แทนกับประธานาธิบดีจีนซี จิ่นเผิง ซึ่งจะตามมาด้วยการลงนามในความตกลงในด้านต่างๆ

นางวิทยาจะพบผู้นำอาวุโสของจีนและปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของปรพชาคมธุรกิจจากเนปาลและจีน