อินเดีย คว้าเหรียญสี่เหรียญในวันสุดท้ายของการชิงแชมป์กรีฑาเอเชีย มาเป็นอันดับที่สี่

 

อินเดีย คว้าเหรียญสี่เหรียญ เป็นทองหนึ่ง ในวันสุดท้ายของการชิงแชมป์กรีฑาเอเชีย ที่โดฮา ประเทศกาตาร์  พียู จิตรา ประสบความสำเร็จในการป้องกันเหรียญทอง วิ่ง 1,500   เมตรหญิง   ส่วนอชัย กุมาร สาโรช ได้เหรียญเงินจากการวิ่ง 1,500   เมตรชาย และทีมวิ่งผลัด 4×400  เมตรหญิง   ได้เหรียญเงิน  นักวิ่ง 200 เมตรหญิง  ดูตี จันท์ ได้เหรียญทองแดง

ทีมวิ่งผลัด 4×400  เมตรชายอินเดียได้เหรียญเงิน แต่ต่อมาผู้ตัดสินตัดสิทธิในกรณีขัดขวาวงทีมจีน หลังการประท้วงโดยจีน

อินเดียได้เหรียญรวม เป็นอันดับที่สี่  อันดับที่สี่ โดยมีเหรียญทอง 3 Gold,เงิน 7 และทองแดง 7