การฟื้นฟูกลุ่มประเทศ IBSA

การประชุมเชร์ปาส์(ผู้แทน)ของกลุ่มประเทศ IBSA ซึ่งประกอบด้วยอินเดีย บราซิลและแอฟริกาใต้ ได้จัดขึ้นที่โกจี รัฐเกรละ เพื่อติดตามผลของการประชุมคณะกรรมาธิการระดับรัฐมนตรีไตราคีของ IBSA ครั้งที่ 9  ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก นอกรอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กันยายน 2018 IBSA  เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งนำอินเดีย บราซิลและแอฟริกาใต้จากทวีปต่างๆสามทวีปมารวมกัน ด้วยทั้งสามประเทศนี้เผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายคล้ายคลึงกัน เป็นประเทศกำลังพัฒนา พหุนิยมวัฒนธรรมอเนก หลากชาติพันธุ์ หลากภาษา และหลากศาสนา  IBSA  ซึ่งเริ่ม ณ การประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุงบราซิเลีย มิถุนายน 2003 ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 15  เมื่อปีที่แล้ว

IBSA  เป็นกลุ่มประเทศ ใต้-ใต้ ที่มีจิตวิญญาณตรงกัน มีข้อผูกพันต่อการพัฒนาแบบยืนยงที่กินวงกว้าง แสวงหาความอยู่ดีกินดีของประชาชนและของโลกกำลังพัฒนา  หลักการ กฎเกณฑ์และค่านิยมซึ่งรองรับเวทีแสดงความคิดเห็นของ IBSA ได้แก่ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม การเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และการต่อยอดหลักพหุภาคี  ความร่วมมือระหว่าง IBSA  รวมถึงการปรึกษาหารือและการสอดประสานระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลในเรื่องทั่วโลกซึ่งเกี่ยวกับความวิตกกังวลร่วมกัน การประสานงานไตรภาคีในขอบข่าย/โครงการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสามประเทศและการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆโดยการเริ่มโคงการในประเทศดังกล่าวนี้ผ่านกองทุนการเงินของ IBSA ความสำเร็จของ IBSA   สาธิตให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงความพอใจและความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างใต้-ใต้เหนือกว่าขอบข่ายเดิมของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการฝึกอบรม

จนกระทั่งปัจจุบันการประชุมสุดยอดของผู้นำ IBSA ห้าครั้งได้จัดขึ้น การประชุมสุดยอด IBSA ครั้งที่ 5  ได้จัดขึ้นที่กรุงปรีโตเรีย ตุลาคม 2011  ครั้งที่ 6  อินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัด แต่ชะลอตัวเพราะผู้นำทั้งสามประเทศหาวันเวลาที่เหมาะสมไม่ได้  ความสำคัญของการจัดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 6  ในอนาคตอันใกล้นี้ได้เห็นพ้องและยอมรับโดยผู้นำทั้งสาม และความยายามกำลังต่อเนื่องเพื่อจัดการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปในเร็วๆนี้ภายหลังการสิ้นสุดลงของวัฏจักรการเลือกตั้งในทั้งสามประเทศ  เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับการปฏิบัติการได้จัดขึ้นตามปกติพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสามประเทศ และยืดขยายผ่านโครวการและกิจกรรม

หนึ่งในบรรดาโครงการที่สำคัญซึ่งเริ่มโดยทั้งสามประเทศ  ในปี 2004 ได้แก่กองทุนการเงิน IBSA เพื่อบรรเทาความยากจนและความอดยาก  ซึ่งทั้งนี้เป็นการริเริ่มพิเศษโดยผ่านกองทุนนี้โครงการพัฒนาจะดำเนินในประเทศกำลังพัฒนา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ IBSA ได้สนับสนุนโครงการพัฒนา 31 โครงการในประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหุ้นส่วน 20 ประเทศ ในด้านน้ำดืมที่สะอาด เกษตรกรรมและปศุสัตว์ พลังงานจากดวงอาทิตย์ การบริหารสิ่งโสโครก อนามัย ฯลฯ พร้อมด้วยความมุ่งประสงค์เพื่อที่จะบรรลุความสัมฤธิผลของเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน

กองทุนการเงิน IBSAได้รับการรับรองที่สำคัญหลากหลาย เช่น รางวัลความเป็นหุ้นส่วนใต้-ใต้ ของสหประชาชาติ 2006  รางวัล MDG เพื่อความร่วมมือระหว่างใต้-ใต้ 2010  รางวัลแชมป์ระหว่างใต้-ใต้ 2012  ซึ่งรับรองผลงานของทั้งสามประเทศ  ในการใข้วิธีเข้าสู่ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านการพัฒนาในส่วยอื่นๆของโลก

การประชุมเชร์ปาส์(ผู้แทน)ที่โกจี รัฐเกรละได้ประเมินกิจกรรมเมื่อเร็วๆนี้และแลกเปลี่ยนความคิดห็นเพื่อต่อยอดความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างใต้-ใต้  นอกไปจากนี้ยังได้ทบทวนการทำงานของคณะทำงานร่วม เชร์ปาส์(ผู้แทน)ได้ชื่นชมเหตุการณ์ต่างๆที่จัดขึ้นระหว่างหนึ่งปีที่แล้วเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ของ IBSA    และแสดงความพอใจว่าการปาฐกถาเสรีภาพ คานธี-มันเดลาครั้งแรกแสดงโดยประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ มกราคม 2019 ที่นิวเดลี  การประชุมระหว่างเชร์ปาส์(ผู้แทน)ของทั้งสามประเทศ  เป็นกระแสผลักดันความร่วมมือประสานงานเพิ่มขึ้นระหว่างรัฐสมาชิก IBSA