อินเดียต่อยอดการเชื่อมต่อกับตุรกี

ในระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้ อินเดียและตุรกีได้ประสบความก้าวหน้าเงียบๆแต่แน่นอน เกี่ยวกับการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนพร้อมด้วยการประชุมสองครั้งติดต่อกันในระดับเจ้าหน้าที่ชั้นอาวุโส  ตุรกีตั้งใจที่จะแยกความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียพันธมิตรใหม่กับปากีสถานพันธมิตรเก่า ตุรกีส่งที่ปรึกษาของประธานาธิบดี Dr. Ibrahim Kalin   มายัง      นิวเดลีเพื่อขอความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและการลดความนิยมอิสลามแบบถอนรากถอนโคน นอกเหนือไปจากขั้นตอนเพื่อต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ

อินเดียพยายามได้มาซึ่งความเป็นหุ้นส่วนของตุรกีเพื่อจัดการกับอันตรายของการก่อการร้ายข้ามชายแดนที่ประเทศตกเป็นผู้รับเคราะห์มาเป็นเวลานาน  ความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์การก่อการร้ายเมื่อเร็วๆนี้ในศรีลังกาเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง Dr. Ibrahim Kalin  กับนายอชิต โดวาล ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของชาติ อินเดีย

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทั่วโลกและระดับภูมิภาค รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันตก  ทั้งสองฝ่ายเน้นความสำคัญที่รัฐทั้งหมดจะต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อกำจัดการก่อการร้ายทุกรูปแบบและนำผู้กระทำความผิดและผู้สนันสนุนมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรม  เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศ เน้นการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมและอารยธรรมอีก

ปัจจัยสำคัญของการเยือนของ Dr. Ibrahim Kalin  เพื่อพบกับผู้คงแก่การเรียนอาวุโสเกี่ยวกับอิสลามและปัญญาชน เพราะนิวเดลีและแองกราปารถนาที่จะร่วมมือในด้านการลดความนิยมอิสลามแบบถอนรากถอนโคน  การประชุมมุ่งเน้นความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องประเพณีทางวัฒนธรรมและรูปแบบพหุลักษณ์และที่เกี่ยวกับอิสลามของ อินเดีย

ภายหลังการเยือนอินเดียของ Dr. Ibrahim Kalin   รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตุรกี นาย Sedat Onal เยือนอินเดียเป็นเวลาสามวันโดยได้พบปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันตก  นาย Gitesh A Sarma และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมไปถึงการตรวจสอบโอกาสเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันในระดับภูมิภาคของตนตามลำดับและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลากหลาย

การสนับสนุนของตุรกีมีความสำคัญมากเพื่อต่อต้านสิ่งท้าทายจากปากีสถาน ด้วยแองการาเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของปากีสถาน   นาย Recep Tayyip Erdogan  ประธานาธิบดีตุรกีเยือนอินเดีย ปี 2017  ท่านได้พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายกฯอินเดีย  ทั้งได้มีความประทับใจมากในความจริงที่ว่าปะเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของโลกยื่นมือช่วยรัฐบาลของท่านภายหลังการก่อรัฐประหารเพื่อโค่นตนเมื่อสองสามปีก่อน

อินเดียกำลังเชื่อมต่ออย่างจริงจังกับเส้าสามเส้าแห่งเอเชียตะวันตก  คือ ซาอุดีอาราเบีย อิหร่านและตุรกี ในการรองรับการใช้การก่อการร้ายข้ามชายแดนของปากีสถานเป็นเครื่องมือแหรงนโยบายของรัฐ

โอกาสการลงทุนในภาคจำเพาะ เช่น การท่องเที่ยว นครอัจฉริยะ การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังสำรวจโดยทั้งสองฝ่าย  ตั้งแต่การเยือนอินเดียของประธานาธิบดีตุรกี ปี 2017  การค้าสองทางได้เติบโตต่อเนื่องและปัจจุบันอยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าไว้ที่ 10พันล้านดอลลาร์โดยประมาณปี 2020.

การค้าสองทางได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะหนึ่งทศวรรษครึ่งที่แล้วมาการส่งสินค้าออกหลักของอินเดียไปยังตุรกี ได้แก่ น้ำมันและเชื้อเพลิง อไหล่รถยนต์ เคมินทรีย์ ฯลฯ  ส่วนสินค้าออกหลักของมายังอินเดีย ได้แก่ เครื่องจักรกล แร่เหล็ก ไข่มุก อัญมณี และโลหะ ฯลฯ