ญาเวด ซารีฟเยือนนิวเดลี

การเยือนกรุงนิวเดลีของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนายญาเวด ซารีฟ มีขึ้นในห้วงเวลาที่ความขัดแย้งกำลังบานปลายระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน  การเยือนครั้งนี้ชี้บ่งฐานะของอินเดียในการคำนวณนโยบายต่างประเทศของอิหร่าน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียและได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงก่อในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ  การพบกันเปิดโอกาสให้ผู้นำทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระดับภูมิภาคที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงปัญหาอัฟกานิสถาน

ถึงแม้ว่าอินเดียจะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางอารยธรรมกับอิหร่านเป็นเวลาหลายพันปี  แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันของทั้งสองประเทศ ได้กระชับแน่นยิ่งขึ้นเมื่อไม่เร็วมานี้ เนื่องจากความเป็นหุ้นส่วนในด้านการพลังงานและการเชื่อมต่อ   อิหร่านมีฐานะที่สำคัญมากในขอบข่ายการประกันพลังงานของอินเดียและเป็นผู้ขายน้ำมันระดับยอดของอินเดียมาเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าในระยะเวลาปัจจุบันของการกำหนดโทษของสหรัฐฯต่ออิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐฯปฏิเสธที่จะยืดขยายการยกเว้นการนำเข้าน้ำมันให้กับประเทศใดๆ  อินเดียสานต่อการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน และได้ปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันในระยะเวลาสุดท้ายของการกำหนดโทษของสหรัฐฯก่อนความตกลงนิวเคลียร์ ในขณะที่สานต่อการนำเข้าน้ำมันดิบของอิหร่าน ทั้งๆที่การจำกัดวงกระบวนการกาชำระเงินที่เข้มงวด  การสนับสนุนอิหร่านของอินเดียในระยะนั้นย่อมรับอย่างเหมาะสมโดยอิหร่านและในบริบทนี้เอง การเยือนกรุงนิวเดลีของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในปัจจุบันจึงมีความสำคัญ

นอกจากนี้ อินเดียยังแชร์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสร์กับสหรัฐฯ และเมื่อไม่หลายปีมานี้ สหรัฐฯเป็นหนึ่งในบรรดาแหล่งจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับอินเดีย ไม่เพียงเท่านั้นอินเดียยังแชร์ความสัมพันธ์หลายมิติกับสหรัฐฯ  ภายใต้ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวความสัมพันธ์ของอินเดียกับสหรัฐฯและอิหร่านตามลำดับส่งผลให้ อินเดียอยู่ในฐานะหัวเลี้ยวหัวต่อ

แม้ว่าอินเดียไม่ได้เป็นภาคีของแผนปฏิบัติการร่วมในวงกว้างซึ่งตกลงระหว่างห้าสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติบวกเยอรมนีและอิหร่าน   สหรัฐฯ แต่อินเดียให้การต้อนรับความตกลงนิวเคลียร์

การถอนตัวฝ่ายเดียวจากความตกลงนิวเคลียร์โดยสหรัฐฯและท่าทีของประธานาธิบดีโดนับด์ ทรัมป์ต่ออิหร่าน รวมไปถึงการวางกำลังทหารในอ่าวเปอร์เซีย ก่อให้เกิดสถานการณ์ในย่านนี้ซึ่งมีลักษณะเคร่งขรึมมาก  การคำนวณผิดใดๆโดยทั้งสองฝ่ายสามารถส่งผลสะท้อนกลับมีเพียงในย่านนี้เท่านั้น หากยังจะสะพัดกว้างไกลอีกด้วย

ภายใต้ภาพเหตุการณ์ที่กำลังแพร่หลายนี้ การเยือนกรุงนิวเดลีของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน สามารถมองจากมุมมองของการที่อิหร่านยอมรับการสนับสนุนของอินเดีย ในห้วงเวลาที่ลำบากเช่นนี้ตลอดทั้งความพยายามของอิหร่านที่จะหาทางสานต่อการส่งน้ำมันออกให้กับอินเดียในระยะเวลาของการกำหนดโทษของสหรัฐฯ   นอกจากนี้ ยังมีความเป็นได้ว่า โดยอาศัยการเยือนกรุงนิวเดลีของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนี้ อิหร่านได้ให้สัญญาณกับอินเดียเพื่อเล่นบทบาท.ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ด้วยทั้งสองประเทศนี้แชร์ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับอินเดีย

 

.